Први разред

Предмети у првом разреду Кувар

 1. Српски језик и књижевност – 3 часа недељно
 2. Први страни језик (енглески или немачки) – 2 часа недељно
 3. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 4. Математика – 2 часа недељно
 5. Рачунарство и информатика – 2 часа недељно
 6. Географија – 1 часа недељно
 7. Хемија – 1 часа недељно
 8. Здравствена култура – 2 часа недељно
 9. Исхрана – 2 часа недељно
 10. Основе туризма и угоститељства – 2 часа недељно
 11. Куварство – 12 часова недељно
 12. Професионална пракса – 30 часова годишње
 13. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно