Трећи разред

Предмети у трећем разреду Кувар

 1. Српски језик и књижевност – 2 часа недељно
 2. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 3. Математика – 1 час недељно
 4. Историја – 2 часа недељно
 5. Социологија са правима грађана – 1 час недељно
 6. Националне кухиње – 2 час недељно
 7. Основе услуживања – 1 час недељно
 8. Предузетништво – 2 часа недељно
 9. Куварство – 16 часова недељно
 10. Пословни страни језик / Психологија у туризму и угоститељству
 11. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно