Четврти разред

Предмети у четвртом разреду Туристички техничар

 1. Српски језик и књижевност – 3 часа недељно
 2. Први страни језик (енглески или немачки) – 2 часа недељно
 3. Други страни језик (француски или руски) – 2 часа недељно
 4. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 5. Математика – 2 часа недељно
 6. Агенцијско и хотелијерско пословање – 2+1 часа недељно
 7. Историја уметности – 2 часа недељно
 8. Туристичка географија – 2 часа недељно
 9. Спољнотрговинско и девизно пословање – 2 часа недељно
 10. Право – 2 часа недељно
 11. Економика туризма – 2 часа недељно
 12. Маркетинг у туризму – 2 часа недељно
 13. Филозофија – 2 часа недељно
 14. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно