Први разред

Предмети у првом разреду Туристички техничар

 1. Српски језик и књижевност – 3 часа недељно
 2. Први страни језик (енглески или немачки) – 2 часа недељно
 3. Други страни језик (француски или руски) – 2 часа недељно
 4. Историја – 2 часа недељно
 5. Музичка култура – 1 час недељно
 6. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 7. Математика – 2 часа недељно
 8. Рачунарство и информатика – 2 часа недељно
 9. Географија – 2 часа недељно
 10. Физика – 2 часа недељно
 11. Хемија – 2 часа недељно
 12. Биологија – 2 часа недељно
 13. Агенцијско и хотелијерско пословање – 2 часа недељно
 14. Основе туризма и угоститељства – 2 часа недељно
 15. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно