Трећи разред

Предмети у трећем разреду Туристички техничар

 1. Српски језик и књижевност – 3 часа недељно
 2. Први страни језик (енглески или немачки) – 2 часа недељно
 3. Други страни језик (француски или руски) – 2 часа недељно
 4. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 5. Математика – 2 часа недељно
 6. Агенцијско и хотелијерско пословање – 2 часа недељно
 7. Устав и право грађана – 1 час недељно
 8. Психологија – 2 часа недељно
 9. Финансијско пословање – 2 часа недељно
 10. Пословна коресподенција – 2 часа недељно
 11. Туристичка географија – 2 часа недељно
 12. Историја уметности – 2 часа недељно
 13. Социологија – 2 часа недељно
 14. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно