Ванредно

Поред редовног образовања, у нашој школи је омогућено ванредно школовање, доквалификација, преквалификација и специјализација.

Ванредно школовање је за ученике који имају завршену основну школу и желе да стекну средње образовање за профиле у трајању од три или четири године.

Дошколовавање је за ученике који имају завршену основну школу и најмање један разред средњег образовања за профил започетог школовања

Доквалификација је за ученике који имају завршену основну школу и трогодишњи профил средњег образовања за исти четворогодишњи профил

Преквалификација је за ученике са завршеном основном школом и средњим образовањем који желе да заврше други профил образовања уз полагање разлике испита између стеченог и жељеног

Специјализација је за ученике са завршеном основном школом и средњим образовањем у трајању од три или четири године за који постоји специјализација у трајању од годину дана (такозвани “пети степен”)