Доквалификација

Доквалификација је за ученике који имају завршену основну школу и трогодишњи профил средњег образовања за исти четворогодишњи профил

Наша школа је регистрована за следеће профиле:

машински техничар

машински техничар за компјутерско конструисање

гимназија-општи тип

економски техничар

туристички техничар

трговински техничар