Дошколовавање

Дошколовавање је за ученике који имају завршену основну школу и најмање један разред средњег образовања за профил започетог школовања

Наша школа је регистрована за следеће профиле:

четворогодишње трајање:

машински техничар

машински техничар за компјутерско конструисање

гимназија-општи тип

економски техничар

туристички техничар

трговински техничар

трогодишње трајање:

аутомеханичар

аутолимар

механичар привредне механизације

механичар гасо и пнеумоенергетских постројења

инсталатер

механичар грејне и расхладне технике

металостругар

металоглодач

бравар

машинбравар

трговац

кувар

конобар