Специјализација

Специјализација је за ученике са завршеном основном школом и средњим образовањем у трајању од три или четири године за који постоји специјализација у трајању од годину дана (такозвани “пети степен”)

Наша школа је регистрована за следеће профиле специјализације:

сви профили су у трајању од једне године

аутомеханичар – специјалиста

аутолимар – специјалиста

механичар гасо и пнеумоенергетских постројења – специјалиста

инсталатер грејања и климатизације – специјалиста

металостругар – специјалиста

металоглодач – специјалиста

бравар – специјалиста

механичар алатних машина – специјалиста

механичар гасо и пнеумоенергетских постројења – специјалиста

кувар – специјалиста

конобар – специјалиста

трговачки менаџер