ПОЧЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

Друго полугодиште почиње у понедељак 18. јануара 2021. године и одвијаће се по комбинованом моделу као до 27.11.2020. године. Одељења која су подељена у групе, у првој недељи долази група која је требала да иде на наставу од 30. 11. 2020.