СТРУЧНА ВЕЋА

НАЗИВСАСТАВ
Стручно веће за област предмета математика и информатикаМатематика: Жељка Вулетић, Александра Савковић, Драгана Ошап, Снежана Арсић                                                                                    
Рачунарство и информатика: Срђан Љубић, Бојана Јуришин, Зорица Козарев, Мита Николин
Стручно веће за област друштвених наукаНаталија Мушицки наставник историје,
Жарко Панић наставник историје,
Инес Береш наставник социологије,
Станко Пејић наставник филозофије
Николета Његован наставник психологије
Нада Лазић наставник права
Стручно веће за област природних наукаВаса Вучуревић наставник физике
Сања Јуруковски наставник хемије
Ана Маринковић наставник биологије
Соња Чонкић наставник географије
Душанка Марковић наставник географије
Павле Стојковић наставник географије
Стручно веће за област српски језик и књижевностПуача Драгана, Мрмош Наташа, Медић Јелена, Ризнић Даниела и Балабан Милица
Стручно веће за област страних језикаЕнглески језик: Милица Врдољак, Мирослав Кантарџић, Јована Угљеш,
Немачки језик: Горан Форгић,
Француски и италијански језик: Јелена Тадић, Милица Уверић, Јелена Тодоров
Руски језик: Јелена Илић
Стручно веће за област машинске групе предмета (теоријски предмети)Миодраг Јањош, Јован Мошоринац, Љубомир Мошорински, Шипка Драгана, Милан Гачић, Дарко Коларов, Чедомир Ждрња, Зоран Рајак.
Стручно веће за област машинске групе предмета (практична настава)Љубомир Влаовић, Драган Бандин, Веселин Фуртула, Миленко Гаџић, Светозар Попов, Зоран Малеш
Стручно веће за област економске групе предметаЈањош Љиљана, Гвозденац Јасмина, Лисица Јелена, Тртић Славица, Николина Милутиновић
Стручно веће за област туристичке групе предметаУзелац Радослав, Чалмић Јелена, Грковић Мирјана, Драшко Милева, Самац Вера, Секулић Драгиња, Гвозденац Јасмина
Стручно веће за област предмета куварство са практичном наставомMарко Вулековић, Милена Фуртула, Владимир Голић, Данијела Јањић, Боривој Драгин
Стручно веће за област предмета физичко васпитањеМакитан Миодраг, Продана Благоје, Антић Бранислав
Педагошки колегијумРуководи директор, а чине га председници одељенских већа, стручних већа, стручних актива и тимова.